Particulieren

Loop je vast op je werk? Heb je moeite om alle ballen van werk en privé hoog te houden? Merk je dat je nergens meer energie van krijgt? Heb je een moeizame verstandshouding met een collega of leidinggevende? Is je balans van werk en ontspanning zoek?

Als levenscoach help ik jou met de vragen die op dit moment in je leven spelen. Op gebied van werk of privé.


Bedrijven/Organisaties

Team coaching
Lijkt jouw team net ‘los zand’? Is er binnen jullie team onveiligheid of misschien wel een roddelcultuur? Of zit het met de sfeer juist wel goed, maar komen jullie maar niet tot de juiste beslissingen of resultaten die zo hard nodig zijn? Wanneer een team niet optimaal samenwerkt gaat dit vaak ten koste van kwaliteit, resultaat en efficiëntie. Iets wat niemand wil maar wel gebeurd. Gelukkig hoeft dat niet zo te blijven!

Als Teamcoach help ik jouw team om meer vertrouwen in elkaar en elkaars kwaliteiten te krijgen en de verschillen die er zijn als kracht in te zetten. We halen boven tafel waar jullie kracht als team ligt en waar de aandachtspunten liggen. Aan het eind van de team coaching zal de samenwerking verbeterd zijn waardoor het team efficiënter zal werken, de kwaliteit verbeterd zal worden en meer resultaten behaald zullen worden. Methodes die ik hier veel voor gebruik zijn 'Deep Democratie' en 'NLP'.

Benieuwd wat ik voor jouw team kan betekenen? Ik plan graag met jou een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Individuele coachtrajecten
We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, een medewerker die langdurig ziek is, en er lijkt maar weinig vooruitgang in het herstel te zitten, wat is nou echt helpend voor deze medewerker? Of een medewerker die ondertussen bij ‘het meubilair’ hoort en zijn tijd wel uitzit tot zijn of haar pensioen, hoe krijg je hem of haar mee in alle ontwikkelingen? Of een medewerker die in een uitstroomtraject zit, die je graag een toekomstperspectief mee zou willen geven, maar er zijn zoveel spanningen in de arbeidsverhoudingen dat het gesprek daarover niet (meer) gevoerd kan worden. Maar we kennen ook de medewerkers die zich graag willen ontwikkelen binnen de organisatie, maar niet weten wat het beste bij hun past en wat ze daar voor nodig hebben.

Naast team coaching bied ik ook individuele coachtrajecten aan, waarbij we op zoek gaan naar antwoorden op o.a. bovenstaande vragen. Als onafhankelijk persoon kan ik een medewerker de veiligheid bieden om alles bespreekbaar te maken. Vanuit die openheid kan er gewerkt worden naar een oplossing passend bij medewerker en organisatie. Afhankelijk van de vraagstelling is de medewerker aan het eind van het traject zich bewust van wat er een rol speelt in het probleem en is het duidelijk wat hij of zij daarin kan doen om tot gewenst resultaat te komen of heeft tijdens het traject het resultaat al bereikt.

Herken jij één van bovenstaande medewerkers in jouw organisatie, of loop jij met een heel ander soort vraag waarbij je mijn hulp kan gebruiken, dan bespreek ik graag de mogelijkheden tijdens een kennismakingsgesprek.


Kerkelijke gemeentes

Individueel
En dan ben je ineens ouderling… Huisbezoeken, vergaderingen, verantwoordelijkheid en dat naast je baan en misschien wel gezinsleven. Hoe ga je om met die druk, met de minder soepele gesprekken of misschien wel de zorgen die gedeeld worden vanuit de gezinnen die je bezoekt. Natuurlijk kun je bij elkaar als ouderlingen terecht, misschien bij een pastoraal medewerker of de dominee zelf. Maar wat als je merkt dat een luisterend oor en alle goed bedoelde adviezen niet goed bij jou passen of niet goed werken? Of dat je de adviezen heel fijn vindt, maar niet weet hoe je daar handen en voeten aan kunt geven?

Hoe ga je als dominee om met alle verschillende meningen van kerkenraadsleden en gemeenteleden? Wat is je grootste kwaliteit als dominee en hoe zet je die optimaal in? Hoe houd je een goede balans tussen gezinsleven en het werk dat de gemeente van je vraagt?

Als coach ga ik samen met jou op zoek naar je kracht en wensen waar je in wilt ontwikkelen. Hoe kun jij op jouw manier een goede balans houden in je taken en wat is voor jou een goede manier om emotionele gebeurtenissen een plek te geven? Hoe blijf je dicht bij jezelf zoals God jouw bedoeld heeft, te midden van alle meningen, adviezen en kritiek die je krijgt?

Team coaching

Binnen kerkelijke gemeentes zijn veel verschillende soorten teams die met elkaar samen werken, vaak met een steeds wisselende samenstelling. Vaak lopen de teams prima, soms merk je dat er weinig vooruitgang in zit of dat ‘het vuur’ een beetje uitgedoofd raakt.

Hoe maak je als kerkenraad beslissingen? Tellen alle meningen mee, of gaat het om de meerderheid van de stemmen. En wat doe je dan met de minderheid, op welke manier wordt hun stem meegenomen? Is het team veilig genoeg om alles op tafel te gooien of zijn het veelal dezelfde mensen die aan bod komen?

Als teamcoach kan ik helpen om meer veiligheid binnen een team te creëren, effectiever besluiten te nemen en de wijsheid van de minderheid daar in meenemen of het vuur weer aan te wakkeren. Als coach kan ik helpen te focussen op wat voor nu belangrijk is binnen het team of de gemeente.

Presentaties/workshops

Het is mogelijk om binnen de kerkgemeenschap een presentatie te verzorgen over coaching. Hierbij leg ik uit wat coaching is, voor wie het bedoeld is en hoe een coachtraject er uit ziet, daarbij gaan we ook actief aan het werk zodat je alvast kunt proeven wat coaching is.

Wanneer je graag op een laagdrempelige manier met coaching aan de slag zou willen gaan dan is er de mogelijkheid van een workshop. Hierbij kom je meer te weten over wie jij bent.

Benieuwd wat ik voor jou, het team of de gemeente zou kunnen betekenen? Ik maak graag een afspraak om daar met elkaar over in gesprek te gaan.