Kerkelijke gemeentes

Individueel

En dan ben je ineens ouderling… Huisbezoeken, vergaderingen, verantwoordelijkheid en dat naast je baan en misschien wel gezinsleven. Hoe ga je om met die druk, met de minder soepele gesprekken of misschien wel de zorgen die gedeeld worden vanuit de gezinnen die je bezoekt. Natuurlijk kun je bij elkaar als ouderlingen terecht, misschien bij een pastoraal medewerker of de dominee zelf. Maar wat als je merkt dat een luisterend oor en alle goed bedoelde adviezen niet goed bij jou passen of niet goed werken? Of dat je de adviezen heel fijn vindt, maar niet weet hoe je daar handen en voeten aan kunt geven?

Hoe ga je als dominee om met alle verschillende meningen van kerkenraadsleden en gemeenteleden? Wat is je grootste kwaliteit als dominee en hoe zet je die optimaal in? Hoe houd je een goede balans tussen gezinsleven en het werk dat de gemeente van je vraagt?

Als coach ga ik samen met jou op zoek naar je kracht en wensen waar je in wilt ontwikkelen. Hoe kun jij op jouw manier een goede balans houden in je taken en wat is voor jou een goede manier om emotionele gebeurtenissen een plek te geven? Hoe blijf je dicht bij jezelf zoals God jouw bedoeld heeft, te midden van alle meningen, adviezen en kritiek die je krijgt?

Team coaching

Binnen kerkelijke gemeentes zijn veel verschillende soorten teams die met elkaar samen werken, vaak met een steeds wisselende samenstelling. Vaak lopen de teams prima, soms merk je dat er weinig vooruitgang in zit of dat ‘het vuur’ een beetje uitgedoofd raakt.

Hoe maak je als kerkenraad beslissingen? Tellen alle meningen mee, of gaat het om de meerderheid van de stemmen. En wat doe je dan met de minderheid, op welke manier wordt hun stem meegenomen? Is het team veilig genoeg om alles op tafel te gooien of zijn het veelal dezelfde mensen die aan bod komen?

Als teamcoach kan ik helpen om meer veiligheid binnen een team te creëren, effectiever besluiten te nemen en de wijsheid van de minderheid daar in meenemen of het vuur weer aan te wakkeren. Als coach kan ik helpen te focussen op wat voor nu belangrijk is binnen het team of de gemeente.

Presentaties/workshops

Het is mogelijk om binnen de kerkgemeenschap een presentatie te verzorgen over coaching. Hierbij leg ik uit wat coaching is, voor wie het bedoeld is en hoe een coachtraject er uit ziet, daarbij gaan we ook actief aan het werk zodat je alvast kunt proeven wat coaching is.

Wanneer je graag op een laagdrempelige manier met coaching aan de slag zou willen gaan dan is er de mogelijkheid van een workshop. Hierbij kom je meer te weten over wie jij bent.

Benieuwd wat ik voor jou, het team of de gemeente zou kunnen betekenen? Ik maak graag een afspraak om daar met elkaar over in gesprek te gaan.